Snøskredvarsel

Ikke stol blindt på varslene, de er bare et hjelpemiddel. Vurder området, og hold deg unna bratte fjellsider om du er usikker, også ved lav faregrad.
Klikk for detaljvarsel Dag 0 Dag 1 Dag 2
Alta, lø 20. des
Kåfjord, lø 20. des
Lyngsalpan, lø 20. des
Tromsø, lø 20. des
Balsfjord, lø 20. des
Senja, lø 20. des
Tamokdalen, lø 20. des
Bardu, lø 20. des
Narvik, lø 20. des
Vesterålen, lø 20. des
Lofoten, lø 20. des
Svartisen, lø 20. des
Trollheimen, lø 20. des
Romsdal, lø 20. des
Sunnmøre, lø 20. des
Nordfjord, lø 20. des
Fjordane, lø 20. des
Sogn, lø 20. des
Jotunheimen, lø 20. des
Voss, lø 20. des
Hallingdal, lø 20. des
Røldal, lø 20. des
Rauland, lø 20. des
Svalbard, lø 20. des
Finnmark, lø 20. des
Troms, lø 20. des
Nordland, lø 20. des
Nord-Trøndelag, lø 20. des
Sør-Trøndelag, lø 20. des
Møre og Romsdal, lø 20. des
Sogn og Fjordane, lø 20. des
Hordaland, lø 20. des
Rogaland, lø 20. des
Vest-Agder, lø 20. des
Aust-Agder, lø 20. des
Telemark, lø 20. des
Vestfold, lø 20. des
Buskerud, lø 20. des
Oppland, lø 20. des
Hedmark, lø 20. des
Oslo, lø 20. des
Akershus, lø 20. des
Østfold, lø 20. des

Alta

lø 20. des Vær forsiktig rundt skoggrensen, det er et vedvarende svake lag i snødekket som kan utløses av en skiløper eller skuterkjører.

I ytre strøk i forrige uke har kraftig vind herjet mye med snøen og enten blåst den bort eller pakket den hardt slik at det gamle snødekket over tregrensa varierer mellom fokksnø, skare og stein/berg. I indre strøk er det observert omvandling mot kantkornet snø mellom to skarelag, spesielt rundt skoggrensen. Skarelaget er tynt og kan kollapse under skikjørers vekt. Man antar at skarelaget er noe mer solid i ytre strøk - et litt tykkere snødekke og noe høyere temperatur gjør at omvandlingen mot kantkornet snø ikke er kommet så langt. Det er observert dannelse av overflaterim i fjellet. I enkelte vindbeskyttede terrengformasjoner finnes det nedføyket overflaterim som ble dannet tidligere denne uka.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Kåfjord

lø 20. des Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Over tregrensa er snøen ujevnt fordelt pga mye vind, og den gamle snøoverflaten variererte mellom stein/berg, fokksnø og ulike typer skare. Forrige helg var det stor utbredelse av overflaterim, men mye er vurdert til å være ødelagt av vind. Onsdag kom det 10-15 cm nysnø i kombinasjon med vind fra N retning, senere dreiende til SØ. Stedvis finnes det kantkornet snø mellom skarelag, men foreløpig vurderes dette til å ikke utgjøre noe vesentlig skredproblem da dette laget har liten utbredelse i terrenget. Onsdag ble det observert vindtransport over tregrensa og faretegn som drønning. Torsdag rapporteres det om fortsatt løs snø tilgjengelig for vindtransport. Det antas at det har blitt dannet overflaterim siste døgn i vindbeskyttet terrengformasjoner, spesielt i V og N vendte fjellsider.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Lyngsalpan

lø 20. des Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Det gamle snødekket var preget av ujevn fordeling over tregrensa med fokksnø, skare og fremstikkende steiner. Det er tidligere observert overflaterim flere steder i skogen. Ut fra været siste par dager er det trolig dannet overflaterim i områder beskyttet for vind, typisk søkk og renner. Onsdag kom det 10-15 cm nysnø i kombinasjon med vind, opptil frisk bris fra N retning. Senere har vinden dreid til SØ opptil liten kuling i fjellet. Det er forventet at det er noe ny fokksnø i lesider mot V og NV. Det er lite observasjoner på snødekket i høyden.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Tromsø

lø 20. des Generelt stabile forhold men vær forsiktig i forsenkninger og søkk der fokksnø har lagt seg oppå et tynt lag med overflaterim.

Vinden i forrige uke har herjet mye med snøen og enten blåst den bort eller pakket den hardt slik at det gamle snødekket over tregrensa varierer mellom fokksnø, skare og stein/berg. I helga og tidlig i uka ble det stedvis observert rimkrystaller, men litt kraftigere SØ vind på mandag har trolig klart å fjerne rimet flere steder. Tirsdag kom det rundt 5 cm nysnø kombinert med kuling fra N, og senere fra Ø-SØ. Det er funnet nedføyket overflaterim i forsenkninger og søkk under fokksnø i flere himmelretninger. Fredag meldes det om dannelse av overflaterim.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
1 Liten 1 Liten
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Balsfjord

lø 20. des Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområder med fokksnø. I noen få heng kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Vinden i forrige uke har herjet mye med snøen og enten blåst den bort eller pakket den hardt slik at det gamle snødekket over tregrensa varierer mellom fokksnø, skare og stein/berg. Først i uka kom det 10 cm snø i varslingsområdet, siden den tid har det vært moderat vind fra N via Ø til SØ. Det meldes om dannelse av overflaterim på fredag, mest i terrengformasjoner i le for siste vind (SØ). Er ingen observasjoner av fokksnø oppå overflaterim i N-V vendte helninger etter ukas vind, men kan heller ikke utelukke det i andre deler av varslingsregionen

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
1 Liten 1 Liten
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Senja

lø 20. des Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Generelt stabile forhold.

Det er generelt lite snø i fjellet. Nysnø og vind fra skiftende retning har gitt fokksnø-ansamlinger i leheng. Dette ser ut til å ha bundet seg godt til November-skarelaget. Det ligger mer snø i indre deler av regionen og i nordvendte fjellsider. I høyden er det avblåst på rygger og kuler. Tirsdag kom det noen cm nysnø. I naboregionene er det observert rimkrystaller og det kan ikke utelukkes at dette også finnes i Senja. Det er ingen observasjoner fra regionen siden starten av desember.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
1 Liten 1 Liten
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Tamokdalen

lø 20. des Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Det falt ca 20 cm nysnø først i uka. Siste vind av som flyttet litt på snøen var fra Ø-SØ på torsdag. Det forventes små ansamlinger av myk fokksnø i lesider i vestlig sektor i høyden. Det gamle snødekket var generelt tynt og ujevnt fordelt. Det lå mer snø i nordvendte fjellsider. Over skoggrensa/i høyden var snøpakka hard, ujevn og stedvis avblåst/skare. Under skoggrensa fantes det løssnø. Det ble også observert rimkrystaller på overflaten og begynnende dannelse av kantkorn i snøpakka. Det forventes at vinden ødela det meste av rimet over skoggrensa. Det kantkorna laget er lite sammenhengende og utgjør ikke noe skredproblem per dags dato.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Bardu

lø 20. des Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Det er lite snø for årstiden. Det kom opp mot 20 cm nysnø sør og øst i regionen på først i uka, betydelig mindre vest i regionen. Dette kom på et gammelt snødekket som varierte mellom hardpakket fokksnø, skare og stein/berg.Det er ikke rapportert om ferske skred. Det er observert et lag med kantkorn under et bærende skarelag. Laget med kantkorn har ingen betydning for skredfaren nå. Det forventes at det dannes overflaterim under nåværende værforhold.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
1 Liten 1 Liten
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Narvik

lø 20. des Stabile forhold men vær likevel forsiktig i og nært terrengfeller i bratt terreng.

Først i uka falt det omtrent 15-25 cm snø i fjellet. I fjellet er det ansamlinger av fokksnø i vestlige heng, men det er også mindre flakdannelser i alle himmelretninger. Det ble ikke observert nedføyket overflaterim fra forrige kaldperiode nord i varslingsområdet. I enkelte lommer kan fortsatt overflaterim eksistere under den siste nysnøen i N til V vendte fjellsider, men det er ikke et utbredt problem. Det meldes at snødekket er mer sammenhengende etter siste snøfall. Det er observert et lag med kantkorn under et bærende skarelag. Laget med kantkorn har ingen betydning for skredfaren nå.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
1 Liten 1 Liten
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Vesterålen

lø 20. des Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Fokksnøen kan ligge på et lag med overflaterim.

Det er generelt lite snø i fjellet, særlig i lavlandet med oppstikkende steiner. Mest snø sør i regionen. Vinden fra skiftende retninger den siste tiden har danne fokksnø flak i noen leheng og pakket snøoverflaten. Noen cm nysnø natt til onsdag. Enkelte steder kan det ligge igjen noe rim fra klarværet før helgen, men det er sålangt ikke meldt noe skredaktivitet i forbindelse med det. Men er verdt å ha i bakhodet. Ellers er det gode bindinger i det gamle snødekket fra november som gir en solid såle. Snøen fra siste snøfall er løs og ubundet i skogen. Det har blitt observert stor utbredelse av overflaterim i terrenget på fredag.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Lofoten

lø 20. des Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Fokksnøen kan ligge på et lag med overflaterim

Det er generelt lite snø i fjellet, særlig i lavlandet med oppstikkende steiner. Vinden fra skiftende retninger den siste tiden har danne fokksnø flak i noen leheng og pakket snøoverflaten i høyden over 500moh. Fokksnøen ligger ujevnt fordelt og flere steder er den ru novemberskaren blåst frem og gir utfordrende ferdsel, pga. at denne er glatt. I lavlandet har en kort mildværsperiode man/tirsdag svekket novemberskare og denne ikke lengre bærende. Mildværet ha trolig ta knekken på rimlaget fra uke 50, men dette er ikke endeligt bekreftet. Observasjoner fra Vesterålen fredag melder om overflaterim i fjellet, dette antas gyldig i Lofoten også.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Svartisen

lø 20. des Vær forsiktig i leområder hvor det samler seg fokksnø. Fokksnøen kan ha lagt seg oppå et lag med overflaterim.

Onsdag kom 10-15 cm nysnø. I renner og søk over skoggrensen ligger det stedvis opptil en halv meter innblåst fokksnø. Fokksnøen hviler på et hardt og stabilt snødekke med tykke skarelag. Rygger er stort sett avblåst. Under skoggrensen er snøen jevnt fordelt og mer stabilt. Der snødekket er tynt har det dannet seg begerkrystaller i bunn, men disse anses ikke som problematisk for tiden siden de er dekket av et bærende skarelag. På onsdag ble det observert overflaterim på fjellet i nordlig sektor.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Trollheimen

lø 20. des Unngå bratt terreng med fersk fokksnø.

Det har vært litt påfyll av nedbør siste par dagane. Sist snøfall av større betydning var tirsdag og natt til onsdag. Det har vært ein del vindtransport i høgda så snødekket er preget av det, men snødekket er ikkje hardbanka. Onsdag var det noko rimdannelse i beskytta områder, dette er observert nedføyka fredag med liten utbredelse. Snødekket er fortsatt tynt, og det er ikkje såle under skoggrensa. Over skoggrensa er det god såle i forsenkninger og leområder. Ellers tynt. Det er mest snø i ytre strøk. Observasjon frå Trolltind lengst vest i region fredag melder om litt nedbør, fersk vindtransportert snø og litt snøfokk, 15 cm nysnø siste døgn.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Romsdal

lø 20. des Unngå bratt terreng med fersk fokksnø

Det har vært litt påfyll av nedbør siste par dagane. Sist snøfall av større betydning var tirsdag og natt til onsdag. Det har vært ein del vindtransport i høgda så snødekket er preget av det, men snødekket er ikkje hardbanka. Onsdag var det noko rimdannelse i beskytta områder, men dette er ikkje observert som eit problem etter onsdag. Snødekket er fortsatt tynt, og det er ikkje såle under skoggrensa. Over skoggrensa er det god såle i forsenkninger og leområder. Ellers tynt. Observasjon frå Vengedalen torsdag melder om ein del vindtransport i høgda, og nedføyka lag av laus snø. Observasjon fredag melder om ca 15 cm snø med ein del fuktighet i.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Sunnmøre

lø 20. des Unngå bratt terreng med fersk fokksnø

Til dels store nedbørmengder og vind siste dagane og temperaturstigning torsdag, gav mykje skredaktivitet torsdag. Skred er observert fleire stader å ha gått i rundt høgde 700-900. Ganske fuktig snø/ lite snø under denne høgda. Det har vært bygenedbør, så nedbørsmengde i regionen varierer. Åkerneset melder om 8 mm og Strynkroken lengst sør i regionen melder om 30mm siste døgn. Temperaturen har gått ned igjen og snødekket bærer dermed preg av stabilisering frå torsdag ettermiddag til i dag fredag. Observasjon torsdag ved Sæbø melder om skredaktivitet av tørre flakskred frå 1100m. I løpet av fredag er det kommet ca 25 cm snø med lite vind ved Stranda. Under nysnøen i skoggrensa er det eit hardere lag med fokksnø frå igår torsdag som har ganske mykje spenninger og som kan være vanskelig å sjå.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Nordfjord

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Fjordane

lø 20. des Fokksnø er problemet, unngå leområder. Det er mulig for skikjører å løse ut snøskred.

Det har kommet store snøfall siste tiden i kombinasjon med vind, fredag morgen ble det rapportert om rundt 30 cm nysnø flere steder i varslingsområdet. Ute ved kysten har nedbøren kommet som regn i lavlandet. Vinden har stått på fra V med opptil stiv kuling, særlig mye vind i fjellet. Været har de siste dagene gjort det vanskelig å observere høyt til fjells. Torsdag var det forbigående mildere vær. Fredag formiddag er det rundt null grader i Førde. Kjøligere vær for fredagen vil virke stabiliserende på snøfall fra tidligere i uken. Siste snøfall utgjør skredproblemet. Det rapporteres om mye nysnø tilgjengelig for vindtransport.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 4 Stor
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Sogn

lø 20. des Fokksnø er problemet, unngå leområder. Det er mulig for skikjører å løse ut snøskred.

Det har kommet mye snø i kombinasjon med vind den siste uken, fredag morgen ble det rapportert om opp mot 20 cm nysnø flere steder i varslingsområdet og pågående bygevær, som snø ned til havnivå. Mest nedbør har kommet i Sogndalsdalen, Jostedalen og langs Lustrafjorden. Vinden har stått på fra V med opp til stiv kuling den siste tiden, særlig mye vind har det vært i fjellet. Været har de siste dagene gjort det vanskelig å observere høyt til fjells. Torsdag var det forbigående mildere vær. Kjøligere vær på fredag virker stabiliserende på snøfall fra tidligere i uken. Novemberlaget med kantkornet snø er fortsatt til stede, men det er nå så dypt i snødekket at det er vanskelig å påvirke.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Jotunheimen

lø 20. des Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø.

Det har kommet ca 20-25 cm nysnø vest i regionen siden mandag, ellers har det vært tørt. Vind fra S og V har lagt opp fokksnø i leheng vendt mot N og Ø de siste dagene, spesielt på utsatte steder vest i regionen. Snødekket fremstår generelt som veldig påvirket av vind, og snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Det ligger mest snø i forsenkninger og renneformasjoner, ellers mye avblåst og tynt snødekke. Det er tidligere observert vedvarende svake lag nede i snødekket, men disse vurderes til ikke å ha betydning for stabiliteten i snødekket. Vær oppmerksom på at de vedvarende svake lagene kan ligge i snødekket i lang tid og kan bli aktive ved pålagring av snø og temperaturstigning.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Voss

lø 20. des Fokksnø er problemet, unngå leområder. Mulig for skikjører å løse ut snøskred.

Det har kommet svært mye snø i fjellet den siste uken, mesteparten i kombinasjon med vind fra S/SV. I Fredag morgen rapporteres det om rundt 30 mm nedbør flere plasser, i Stølsheimen har det kommet opp mot 40 mm. På grunn av bygevær er det store lokale forskjeller i nedbørsmengdene. Torsdag var det forbigående mildere vær. Kjøligere vær for fredagen virket stabiliserende på snøfall fra tidligere i uken. Onsdag ble det observert begynnende rimdannelse, observasjoner fredag finner ikke tilstedeværelse av rim i snøpakken og det vurderes at rimet har blitt ødelagt av vind og mildværet. Observasjoner fredag formiddag viser at temperaturen ligger på et par plussgrader på Vossevangen og på Vikafjellet blåser det vestlig liten kuling.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 4 Stor
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Hallingdal

lø 20. des Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Det er store forskjeller i snømengde i regionen. Lengst i vest er det snømåling på ca 1,5 m, mens lenger øst bare 20 cm. Vind har gitt en ujevn fordeling av snødekket over skogrensa i hele regionen. Siste døgnet har det kommet ca 10 mm nedbør lengst i vest, lite lenger øst. Det finnes lag med kantkornet snø i snødekket. Tykkelse og hvor stor evne det svake laget har til bruddforplantning varierer. Slik situasjonen er nå vurderes det vedvarende svake laget av kantkornet snø til ikke å ha betydning for stabiliteten i snødekket. Vær oppmerksom på at dette vedvarende svake laget vil finnes i snødekket i lang tid og kan bli aktivt ved pålagring av snø og signifikant temperaturstigning. Kaldt vær siste par dager har dannet noe overflaterim i regionen. Overflaterimet kan danne et vedvarende svakt lag der det snør eller føyker ned.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Røldal

lø 20. des Fokksnø er problemet, unngå leområder. Mulig for skikjører å løse ut snøskred.

Det er mye snø i fjellet, ved ca 1000 moh er det observert ca 2 m i terrenget. Har vært jevnt med nedbør siste dagene i kombinasjon med V vind. Torsdag var det forbigående mildere vær. Kjøligere vær for fredagen vil virke stabiliserende på snøfall fra tidligere i uken. Det er ikke meldt om observerte skred siste døgnet, men det har vært dårlig sikt. Det er ikke observert svake lag nede i snødekket. Flere steder i varslingsområdet har det kommet rundt 30 mm nedbør og vind av sterk kuling styrke. Det er pågående bygevær i varslingsområdet. I lavereliggende terreng har nedbøren kommet som regn.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 4 Stor
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, fr 19. des
Neste oppdatering kl. 16, lø 20. des

Rauland

lø 20. des Fokksnø er problemet, unngå leområder. Mulig for skiløper å løse ut snøskred

Snøbyger i kombinasjon med vind fra V har dominert forholdene i regionen de siste dagene. Lørdag morgen var det kommet ca 20-40 cm snø totalt siste døgn. Det er kommet mest snø vest i regionen. Tidligere i uken har det vært klarvær og kalde forhold, noe som ga dannelse av rimkrystaller på snødekket, spesielt i lesider mot øst. På fredag ble dette rimlaget dekket av ca 20cm nysnø, og vil sannsynligvis utgjøre et svakt lag som kan skape et skredproblem. Dette laget er ventet å være mest utbredt i østlig sektor og under 1200 moh. I høyfjellet er snøen vindpåvirket over ca 1100 moh, og den nyeste fokksnøen finnes hovedsaklig i leheng vendt mot Ø. Fokksnøen har størst omfang vest i regionen hvor det er kommet mest snø. I løpet av lørdag formiddag er det blitt registrert flere naturlig utløste skred, og skytende sprekker. Det er tidligere observert et lag kantkornet snø under et skarelag langt nede i snødekket, men dette virker å ha liten evne til bruddforplantning.

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 13, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 16, sø 21. des

Svalbard

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Finnmark

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Troms

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Nordland

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Nord-Trøndelag

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Sør-Trøndelag

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Møre og Romsdal

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Sogn og Fjordane

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Hordaland

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Rogaland

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Vest-Agder

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Aust-Agder

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Telemark

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Vestfold

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Buskerud

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Oppland

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Hedmark

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Oslo

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Akershus

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Østfold

lø 20. des Ikke vurdert

lø 20.des sø 21.des ma 22.des
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, lø 20. des
Neste oppdatering kl. 17, lø 20. des

Snøskredvarsel

Del med andre:
TwitterEpostDelFacebook
 
Fire dager

Varslene over er utarbeidet av Snøskredvarslingen i Norge.

De varsler skredfare for 24 områder i tre regioner: Lofoten til Alta, Hallingskarvet til Trollheimen, og Røldal og Haukeli. Se kartet øverst.

Den internasjonale skredfareskalaen. Skredfare 5 forekommer svært sjelden.Den internasjonale skredfareskalaen. Skredfare 5 forekommer svært sjelden. Foto: NGIDet legges ut nye varsler mandag, onsdag, fredag og lørdag.

Faregrad 4 og 5 publiseres innen klokken 13, faregrad 1-3 innen klokken 17. Sjekker du varslene mandag, onsdag, eller fredag formiddag er varslene derfor to dager gamle.

Skalaen

Varslene følger den europeiske fareskalaen for snøskred, som går fra 1 til 5.

Skredfare 1 betyr at det er stabile forhold. Er det skredfare 3 skal du unngå bratte skråninger, ved 4 eller 5 skal du holde deg unna alle skråninger.

De fleste skiløpere blir tatt når skredfaren er 3. Er den 4 eller 5 er værforholdene ofte så dårlige at folk holder seg inne.

Forklaring til skalaen finner du helt nederst

En hjelp

Er skredfaren 3 eller høyere dukker skredfaresymbolet opp i dagsboksene. Er skredfaren 3 eller høyere dukker skredfaresymbolet opp i dagsboksene. Foto: storm.noHvert av de 24 områdene er store, og du kan ikke gå ut fra at alle fjellsider og smådaler er trygge selv om skredfaren er 1 eller 2.

Ikke stol blindt på varslene, de er bare et hjelpemiddel.

Vurder området, og hold deg unna bratte fjellsider om du er usikker, også ved lav faregrad.

Samarbeid

Snøskredvarslingen i Norge er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Vegvesenet, Jernbaneverket og NGI.

Dersom du har spørsmål om varslene kan du kontakte Meteorologisk institutt i Oslo på telefon 22 96 32 99, eller i Tromsø på 77 62 13 00.

Til høyre finner du artikler som lærer deg om snøskred, hvordan du unngår å bli tatt, og hva du skal gjøre om uhellet skulle være uteUnder finner du skredfareskalaen, med forklaring. Klikk her dersom du ønsker å laste den ned i god kvalitet, skrive ut, og henge opp på hytta.

 
Snøskredvarsel