Snøskredvarsel

Ikke stol blindt på varslene, de er bare et hjelpemiddel. Vurder området, og hold deg unna bratte fjellsider om du er usikker, også ved lav faregrad.
Klikk for detaljvarsel Dag 0 Dag 1 Dag 2
Alta, ma 26. jan
Kåfjord, ma 26. jan
Lyngsalpan, ma 26. jan
Tromsø, ma 26. jan
Balsfjord, ma 26. jan
Senja, ma 26. jan
Tamokdalen, ma 26. jan
Bardu, ma 26. jan
Narvik, ma 26. jan
Vesterålen, ma 26. jan
Lofoten, ma 26. jan
Svartisen, ma 26. jan
Trollheimen, ma 26. jan
Romsdal, ma 26. jan
Sunnmøre, ma 26. jan
Nordfjord, ma 26. jan
Fjordane, ma 26. jan
Sogn, ma 26. jan
Jotunheimen, ma 26. jan
Voss, ma 26. jan
Hallingdal, ma 26. jan
Røldal, ma 26. jan
Rauland, ma 26. jan
Svalbard, ma 26. jan
Finnmark, ma 26. jan
Troms, ma 26. jan
Nordland, ma 26. jan
Nord-Trøndelag, ma 26. jan
Sør-Trøndelag, ma 26. jan
Møre og Romsdal, ma 26. jan
Sogn og Fjordane, ma 26. jan
Hordaland, ma 26. jan
Rogaland, ma 26. jan
Vest-Agder, ma 26. jan
Aust-Agder, ma 26. jan
Telemark, ma 26. jan
Vestfold, ma 26. jan
Buskerud, ma 26. jan
Oppland, ma 26. jan
Hedmark, ma 26. jan
Oslo, ma 26. jan
Akershus, ma 26. jan
Østfold, ma 26. jan

Alta

ma 26. jan Generelt stabile forhold, men vær forsiktig i områder med fokksnø.

Snødekket har store variasjoner. Perioder med kraftig vind har flyttet på mye snø og overflata er preget av hard fokksnø eller skare. I snødekket er det flere skarelag med kantkornet snø mellom. Vedvarende kulde bidrar til fortsatt utvikling av svake lag med kantkornet snø, men dette utgjøre ikke et stort skredproblem nå, fordi snøoverflaten er hard og bærende. De siste to ukene har det vært lite nedbør og relativt kaldt.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
1 Liten 1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Kåfjord

ma 26. jan Generelt stabile forhold, men vær forsiktig i områder med fokksnø.

Det er store variasjoner i snøfordeling i regionen. Det er lite snø nede ved havnivå og snøoverflaten er preget av hard fokksnø eller skare. I snødekket er det flere skarelag med kantkornet snø mellom. Vedvarende kulde bidrar til fortsatt utvikling av svake lag med kantkornet snø, men dette utgjøre ikke et stort skredproblem nå, fordi snøoverflaten er hard og bærende. Søndag morgen var det ca. 6 cm nysnø.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
1 Liten 1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Lyngsalpan

ma 26. jan Generelt stabile forhold, men vær forsiktig i områder med fokksnø.

Det er store variasjoner i snøfordelingen i regionen. Det er lite snø nede ved havnivå og snøoverflaten i fjellet er preget av hard fokksnø eller skare. Det er stedvis mye kantkorn i tynt snødekke, men dette utgjøre ikke et stort skredproblem nå fordi snøoverflaten er hard og bærende. De siste to ukene har det vært lite nedbør og relativt kaldt. Torsdag var det observert rimkrystaller i regionen. Søndag kom det noen cm med nysnø.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
1 Liten 1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Tromsø

ma 26. jan Vær forsiktig i områder med fokksnø. Ellers generelt stabile forhold.

Snødekket har store variasjoner. Perioder med kraftig vind har flyttet på mye snø og overflata er preget av hard fokksnø, eller skare og is. Det finnes flere svake lag med kantkornet snø i snødekket, men dette er foreløpig ikke et stort problem fordi snøoverflaten er hard og bærende. Lørdag er det observert overflaterim i regionen. Søndag kom det stedvis rundt 10 cm nysnø.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Balsfjord

ma 26. jan Vær forsiktig i områder med fokksnø. Ellers generelt stabile forhold.

Snødekket har store variasjoner. Perioder med kraftig vind har flyttet på mye snø og overflata er preget av hard fokksnø eller skare. Det finnes flere svake lag med kantkornet snø i snødekket, men dette er foreløpig ikke et stort problem fordi snøoverflaten er hard og bærende. I skogen er det noen cm løssnø oppå gammel skare. Den siste uka har det vært lite nedbør og relativt kaldt.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Senja

ma 26. jan Vær forsiktig i leområder med fokksnø rundt skoggrensa. Ellers generelt stabile forhold.

Det kom litt nysnø på søndag, men snøoverflaten i fjellet er hard og bærende. Mange steder består snøoverflaten av hard fokksnø eller glatt skare. I områder som har vært skjermet for vinden, kan fokksnøen enkelte steder være litt mykere og lagdelt. Vedvarende kulde bidrar til fortsatt utvikling av lag med kantkornet snø rundt skarelag, spesielt der snødekket er tynt. Grunnet kulde har det også dannet seg overflaterim i skjermet områder.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 100m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Tamokdalen

ma 26. jan Generelt stabile forhold, men vær forsiktig i områder med fokksnø.

Snødekket har store variasjoner. Perioder med kraftig vind har flyttet på mye snø og overflata er preget av hard fokksnø eller skare. Det finnes flere svake lag med kantkornet snø i snødekket, men dette er foreløpig ikke et stort problem fordi snøoverflaten er hard og bærende. Søndag kom det noen cm nysnø.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
1 Liten 1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Bardu

ma 26. jan Vær forsiktig i leområder med fokksnø rundt skoggrensa. Ellers stabile forhold.

Snødekket er generelt stabilt i varslingsregionen. Snøoverflaten er for det meste hard og bærende etter lang periode med kulde, lite nedbør og mye vind. Mildværsskaren fra nyåret er kommet fram flere steder og denne er stedvis glatt. Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø rundt mildværskaren. Rundt skoggrensa er det observert drønn pga kollaps av kantkornet lag. Lave temperaturer bidrar til fortsatt utvikling av de kantkornete lagene.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Narvik

ma 26. jan Vær forsiktig i leområder med fokksnø rundt skoggrensa. Ellers stabile forhold.

Søndag kom det litt nysnø med bygevær. Snødekket er generelt stabilt. Snøoverflaten er for det meste hard og bærende etter lang periode med kulde, lite nedbør og mye vind. Rygger er avblåst og i leformasjoner ligger det hard fokksnø. Det finnes flere svake lag i snødekket: både i fokksnøen og kantkornet lag rundt skare, men det vil kreve stor til svært stor tilleggsbelastning for å løse ut skred. Enkelte områder har flak av mykere fokksnø, men det var ikke observert noen skredaktivitet i tilknytning til disse mykere flakene verken på mandag eller onsdag.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Vesterålen

ma 26. jan Unngå leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø og vent til nysnøen har stabilisert seg.

Det kom litt nysnø på søndagen. Opptil 15 cm på Andøya og mindre i resten av regionen. Kraftig vind har lagt snøen i nordvendte heng. Ellers er snøoverflaten hard og bærende, der den består av hard fokksnø eller skare. I N og V sektor over skoggrensa ligger det eldre fokksnø. Fokksnøen kan lokalt ligge på glatt skare, noe som kan være vanskelig å identifisere. I skoggrensa er det dannet et lag med kantkornet snø under et porøst skarelag som gir drønn i snøen, men bruddforplantningen er begrenset. Det er observert overflaterim i lavlandet på onsdag.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Lofoten

ma 26. jan Unngå leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø og vent til nysnøen har stabilisert seg.

Snødekket har store lokale variasjoner. Stedvis består den gamle overflaten av hard fokksnø eller skare. Det kan fortsatt finnes lommer med myk fokksnø med moderate bindinger mot skaren. Søndag ble det observert små skred som gikk på grunn av det. Det har dannet seg overflaterim, som stedvis kan være dekket av innblåst snø. Det er ikke observert skredaktivtet siste dager. Under skarelaget pågår det omvandling mot vedvarende svake lag, men det er ikke problematisk på nåværende tidspunkt.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Svartisen

ma 26. jan Unngå leområder inntil nysnøen har stabilisert seg.

I ytre strøk kom det ca 10 cm nysnø på søndag med til dels kraftig vind fra S-SV. Snødekket i høyfjellet er ujevnt fordelt av vinden. Snødekket i lavlandet og langs kysten er igjenfrosset og stabilt. Stedvis ligger flak med fokksnø over løsere snø i renner og forsenkninger, men rygger og knauser er avblåste. Det har dannet seg overflaterim over store områder. Kun i vindutsatte steder ble den ødelagt og i le er den stedvis nedføyket.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Trollheimen

ma 26. jan Vær forsiktig der vinden har vært sterk nok til å flytte på nysnøen og danne flak i leområder. Stedvis kan det også ligge rim under snøen.

Det gamle snødekket er preget av vind og er stort sett kompakt med unntak av noen leformasjoner. Det ble før væromslaget fredag observert mye overflaterim og det er rimelig å anta at det i noen leheng, særlig mot N og Ø, kan ligge nedføyket overflaterim. Det er usikkert hvor stort dette problemet er. Lørdag og natt til søndag kom det 5-15 cm nysnø med forholdsvis lite vind. Søndag formiddag var det rolig oppholdsvær og minusgrader ca til havnivå

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Romsdal

ma 26. jan Vær forsiktig der vinden har vært sterk nok til å flytte på nysnøen og danne flak i leområder. Stedvis kan det også ligge rim under snøen.

Det gamle snødekket er preget av vind og er stort sett kompakt med unntak av noen leformasjoner. Det ble før væromslaget fredag observert mye overflaterim og det er rimelig å anta at det i noen leheng, særlig mot N og Ø, kan ligge nedføyket overflaterim. Det er usikkert hvor stort dette problemet er. Lørdag og natt til søndag kom det 5-15 cm nysnø med forholdsvis lite vind. Både i Moldemarka og Galtåtind i Isfjorden ble det søndag rapportert om 10 cm nysnø, vinden har tatt på rygger og på toppene i området men det er også store områder med løs snø i terrenget. Det ble rapportert om litt oppsprekking rundt skiene men ikke tegn til større bruddforplantning. Søndag formiddag var det oppholdsvær og minusgrader ca til havnivå, men sørvesten førte til snøfokk på toppene særlig i ytre strøk.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Sunnmøre

ma 26. jan Vær forsiktig der vinden har vært sterk nok til å flytte på nysnøen og danne flak i leområder. Stedvis kan det også ligge rim under snøen.

Det er generelt mye snø over 200-400 moh i regionen. Det er litt mindre snø og høyere snøgrense i ytre enn indre deler av regionen. De siste to døgnene har det kommet 20-30 cm nysnø med forholdsvis lite vind. Natt til søndag kom det ca 5 cm nysnø på Stranda og på Korsmyra ved Geiranger. Søndag var det bygevær fra V. Det ble før vinden dreide fra østlig til vestlig med nedbør på fredag observert overflaterim. Det antas at det meste av overflaterimet mot S og V ble ødelagt av vinden fredag, men det antas at det finnes nedføyket rim under fokksnø/nysnø i leområder, særlig mot N og Ø.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Nordfjord

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Fjordane

ma 26. jan Krevende forhold, det krever mye kunnskap om skred for å bevege seg trygt i bratt terreng. Gjør svært forsiktige vegvalg, særlig i dårlig sikt.

De siste to døgnene har det kommet 20-40 cm nysnø med forholdsvis lite vind, men det ble stedvis observert moderat snøfokk i høyden på lørdag. Søndag var det bygevær fra V. Det hadde kommet opptil 20 cm nysnø i løpet av natten. Det ble meldt om kraftig vind og snøfokk over 700-800 moh. Kalde og klare netter tidligere i uken har ført til dannelse av overflaterim. Vinden fredag har trolig ødelagt det meste av rimet mot S og V men i leformasjoner finnes det trolig ustabile områder der rimet har føyket ned. Det er usikkert hvor mange heng som har dette problemet. Det er ellers unormalt store snømengder for årstiden, aller mest i hellinger mot N og Ø. I Eksingedalen i Voss region har det tidligere i uka gått flere svaskred til tross for minusgrader. I områdene hvor skredene har gått er snødekket vått mot bakken med tykk tørr fokksnø på toppen. Det er ikke observert slike skred de siste par dagene. Dette antas også å kunne være et problem i Fjordane, sigesprekker er observert i området.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Sogn

ma 26. jan Krevende forhold, det krever mye kunnskap om skred å bevege seg trygt i bratt terreng. Gjør svært forsiktige vegvalg.

Det er unormalt store snømengder for årstiden, det ligger aller mest snø i østhellinger, sist uke ga vind fra SØ fokksnøansamlinger også mot N og V. Senere har vind gitt fersk fokksnø i østvendte leheng. Fint vær med kalde og klare netter før helga ført til dannelse av overflaterim. Det er observert nedføyket overflaterim, særlig i heng mot V og N. Lørdag ble det observert skred som løste ut på nedføyket rimlag. Skredene var små myke flak med liten evne til bruddforplantning. Det er usikkert hvor mange heng som har dette problemet. Det ligger fortsatt en del løs snø igjen i terrenget som vinden kan få tak i. Det hadde kommet 5-20 cm nysnø søndag morgen, mest vest i regionen.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Jotunheimen

ma 26. jan Komplekse forhold med flere svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder hvor et svakt lag av overflaterim kan ligge under fersk fokksnø.

Snødekket er variert på grunn av vind. Mange områder har ujevn og vinderodert overflate i høyden, men enkelte skjermede områder har jevn overflate og fint skiføre. Vestvendt terreng og rygger er stort sett avblåst, selv om vind fra øst la noe snø i vestvendt terreng sist uke. Det er mer snø i østvendt terreng, mye i form av eldre fokksnø. Det er observert et lag med kantkornet snø rundt et skarelag under fokksnøen sørvest i regionen. Det har god evne til bruddforplantning, men det skal mye til for å påvirke det. Det er også observert nedføyket overflaterim. Foreløpig ligger det ikke under mye snø, men om flakene over blir hardere og større øker problemet. Utbredelsen av overflaterimet er usikker. Nord i regionen ble det lørdag rapportert om kantkorn ved bakken og dårlig binding mellom lag i fersk fokksnø. Rimlaget er trolig ikke like utbredt her.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Voss

ma 26. jan Krevende forhold, det krever mye kunnskap om skred for å bevege seg trygt i bratt terreng. Gjør svært forsiktige vegvalg, særlig i dårlig sikt.

De siste to døgnene har det kommet 20-40 cm nysnø med forholdsvis lite vind, men det ble observert stedvis moderat snøfokk i høyden på lørdag. Søndag var det bygevær fra V. Det hadde kommet opptil 20 cm nysnø i løpet av natten. Fint vær med kalde og klare netter tidligere i uken har ført til dannelse av overflaterim. Vinden fredag har trolig ødelagt det meste av rimet mot S og V men i leformasjoner finnes det trolig ustabile områder der rimet har føyket ned. Det er usikkert hvor mange heng som har dette problemet. Det er ellers unormalt store snømengder for årstiden, aller mest i hellinger mot N og Ø. I Eksingedalen i Voss region har det tidligere i uka gått flere svaskred til tross for minusgrader. I områdene hvor skredene har gått er snødekket vått mot bakken med tykk tørr fokksnø på toppen. Det er ikke observert slike skred de siste par dagene.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Hallingdal

ma 26. jan Komplekse forhold med flere svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder hvor et svakt lag av overflaterim kan ligge under fersk fokksnø.

Snøfordelingen er ujevn i terrenget. Østvendte leområder har mye eldre fokksnø, mens vindutsatte steder og vestvendte områder har lite snø. Det er observert vedvarende svakt lag med kantkornet snø både over og under skarelaget som befinner seg under denne fokksnøen. Lørdag, forrige uke gikk et stort naturlig utløst skred sannsynligvis på dette laget i et østvendt heng. Den siste uka har det snødd lett på relativt kaldt vær. Vind fra øst forventes å ha flyttet noe av denne nysnøen til vestlige og nordlige sektorer. Observasjoner fredag forteller om 10-20 cm snø tilgjengelig for vindtransport, og torsdag ble det observert dannelse av overflaterim. Vind har transportert noe snø inn i leheng, som stedvis kan ha lagt seg over et rimlag. Observasjoner lørdag tyder på at nysnøen lett går i brudd der den er bundet, ellers gode bindinger.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Røldal

ma 26. jan Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Det er mye snø for årstiden, særlig i nord- og østvendt terreng. Det gamle snødekket vurderes til å ha en gunstig oppbygging og generelt være stabilt. Vind fra Ø –SØ sist uke fraktet fokksnø over i vest- og nordvendte leområder. Senere har vinden dreid på S-V slik at fersk fokksnø kan finnes i nord- og østvendt terreng. Det har variert lokalt hvor mye vinden har tatt. Det kan finnes snø som ikke er påvirket av vind ganske høyt til fjells enkelte steder. Det er blitt observert overflaterim vest i regionen men kraftig vind har sannsynligvis ødelagt mye av det i høyden. Vær likevel obs på drønn i snødekket. 15-20 cm nysnø søndag morgen.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
3 Betydelig 3 Betydelig 3 Betydelig
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Rauland

ma 26. jan Vær forsiktig i leområder hvor et svakt lag av overflaterim kan ligge under fersk fokksnø.

Snøen er ujevnt fordelt i terrenget og det er mest snø vest i regionen. Under skoggrensa antas snødekket å være stabilt. I høyden der vinden har tatt, ligger det mye eldre fokksnø i østvendte leheng. Den kan også finnes i terreng som samler snø på tvers av vindretningen, typisk i renner og bekkedaler. I V-N-vendt terreng ligger det nyere fokksnø, men i mindre omfang. På grunn av lave temperaturer kan den fortsatt være ustabil. Vindtransport fra S-V i helga ventes å ha gitt små flak av fersk fokksnø i N-Ø-vendte leheng. Dette kan stedvis ha lagt seg over et rimlag som ble observert fredag, utbredelse er usikker. Øst i regionen ble det fredag meldt at fokksnøen kan ha dårlig feste til underliggende skare. Til dels pent og kaldt vær søndag morgen.

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, sø 25. jan
Neste oppdatering kl. 16, ma 26. jan

Svalbard

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Finnmark

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Troms

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Nordland

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Nord-Trøndelag

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Sør-Trøndelag

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Møre og Romsdal

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Sogn og Fjordane

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Hordaland

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Rogaland

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Vest-Agder

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Aust-Agder

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Telemark

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Vestfold

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Buskerud

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Oppland

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Hedmark

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Oslo

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Akershus

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Østfold

ma 26. jan Ikke vurdert

ma 26.jan ti 27.jan on 28.jan
Faregrad
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 0m
Siste varsel er utarbeidet kl. 0, ma 26. jan
Neste oppdatering kl. 17, ma 26. jan

Snøskredvarsel

Del med andre:
TwitterEpostDelFacebook
 
Fire dager

Varslene over er utarbeidet av Snøskredvarslingen i Norge.

De varsler skredfare for 24 områder i tre regioner: Lofoten til Alta, Hallingskarvet til Trollheimen, og Røldal og Haukeli. Se kartet øverst.

Den internasjonale skredfareskalaen. Skredfare 5 forekommer svært sjelden.Den internasjonale skredfareskalaen. Skredfare 5 forekommer svært sjelden. Foto: NGIDet legges ut nye varsler mandag, onsdag, fredag og lørdag.

Faregrad 4 og 5 publiseres innen klokken 13, faregrad 1-3 innen klokken 17. Sjekker du varslene mandag, onsdag, eller fredag formiddag er varslene derfor to dager gamle.

Skalaen

Varslene følger den europeiske fareskalaen for snøskred, som går fra 1 til 5.

Skredfare 1 betyr at det er stabile forhold. Er det skredfare 3 skal du unngå bratte skråninger, ved 4 eller 5 skal du holde deg unna alle skråninger.

De fleste skiløpere blir tatt når skredfaren er 3. Er den 4 eller 5 er værforholdene ofte så dårlige at folk holder seg inne.

Forklaring til skalaen finner du helt nederst

En hjelp

Er skredfaren 3 eller høyere dukker skredfaresymbolet opp i dagsboksene. Er skredfaren 3 eller høyere dukker skredfaresymbolet opp i dagsboksene. Foto: storm.noHvert av de 24 områdene er store, og du kan ikke gå ut fra at alle fjellsider og smådaler er trygge selv om skredfaren er 1 eller 2.

Ikke stol blindt på varslene, de er bare et hjelpemiddel.

Vurder området, og hold deg unna bratte fjellsider om du er usikker, også ved lav faregrad.

Samarbeid

Snøskredvarslingen i Norge er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Vegvesenet, Jernbaneverket og NGI.

Dersom du har spørsmål om varslene kan du kontakte Meteorologisk institutt i Oslo på telefon 22 96 32 99, eller i Tromsø på 77 62 13 00.

Til høyre finner du artikler som lærer deg om snøskred, hvordan du unngår å bli tatt, og hva du skal gjøre om uhellet skulle være uteUnder finner du skredfareskalaen, med forklaring. Klikk her dersom du ønsker å laste den ned i god kvalitet, skrive ut, og henge opp på hytta.

 
Snøskredvarsel