Snøskredvarsel

Ikke stol blindt på varslene, de er bare et hjelpemiddel. Vurder området, og hold deg unna bratte fjellsider om du er usikker, også ved lav faregrad.
Klikk for detaljvarsel Dag 0 Dag 1 Dag 2
Alta, sø 20. apr
Kåfjord, sø 20. apr
Lyngsalpan, sø 20. apr
Tromsø, sø 20. apr
Balsfjord, sø 20. apr
Senja, sø 20. apr
Tamokdalen, sø 20. apr
Bardu, sø 20. apr
Harstad, sø 20. apr
Narvik, sø 20. apr
Vesterålen, sø 20. apr
Lofoten, sø 20. apr
Svartisen, sø 20. apr
Trollheimen, sø 20. apr
Romsdal, sø 20. apr
Sunnmøre, sø 20. apr
Nordfjord, sø 20. apr
Fjordane, sø 20. apr
Sogn, sø 20. apr
Jotunheimen, sø 20. apr
Voss, sø 20. apr
Hallingskarvet, sø 20. apr
Hemsedalfjella, sø 20. apr
Røldal, sø 20. apr
Rauland, sø 20. apr

Alta

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø, og i bratte solvendte heng.

Vurdering av snødekket lørdag: Det gamle snødekket er for det meste stabilt, i høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekket, men dette er ikke aktivt for tiden. Det har i flere dager vært kraftig vind fra mellom S og V som har flyttet mye snø til fjellsider mot N og Ø. Også forsenkninger i andre himmelretninger kan ha blitt fylt med vindtransportert snø. Torsdag ble det observert kraftig snøfokk over 600 moh ved Langfjordbotn, og at mye av snødekket er hardt og bærende. Lørdag var det opp i 2 plussgarder på 560 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Kåfjord

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø, og i bratte solvendte heng.

Vurdering av snødekket lørdag: Det gamle snødekket er for det meste stabilt, i høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekket, men dette er ikke aktivt for tiden. Det har i flere dager vært kraftig vind fra mellom S og V som har flyttet mye snø til fjellsider mot N og Ø. Også forsenkninger i andre himmelretninger kan ha blitt fylt med vindtransportert snø. Lørdag var det opp i 4 plussgrader på 700 moh, og observert lett snøfokk over 900 moh, men det meste av terrenget i høyden er avblåst og hardt.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Lyngsalpan

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø, og i bratte solvendte heng.

Vurdering av snødekket lørdag: Det gamle snødekket er for det meste stabilt, i høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekket, men dette er ikke aktivt for tiden. Det har i flere dager vært kraftig vind fra mellom S og V som har flyttet mye snø til fjellsider mot N og Ø. Også forsenkninger i andre himmelretninger kan ha blitt fylt med vindtransportert snø. Fredag ble det observert 5-15cm nysnø over ca 500 moh, og mye skare og våt snø lavere nede. Lørdag var det opp i 4 plussgrader på 670 moh, og regn opp til ca 900 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 500m
600m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Tromsø

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø, og i bratte solvendte heng.

Vurdering av snødekket lørdag: Det gamle snødekket er for det meste stabilt, i høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekket, men dette er ikke aktivt for tiden. Det har i flere dager vært kraftig vind fra mellom S og V som har flyttet mye snø til fjellsider mot N og Ø. Også forsenkninger i andre himmelretninger kan ha blitt fylt med vindtransportert snø. Fredag ble det observert 10-15cm nysnø over ca 400 moh som bandt seg godt til underlaget. Lørdag er kraftig vind fra V og sannsynligvis regn opp til ca 900 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 500m
600m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Balsfjord

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø, og i bratte solvendte heng.

Vurdering av snødekket lørdag: Det gamle snødekket er for det meste stabilt, i høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekket, men dette er ikke aktivt for tiden. Det har i flere dager vært kraftig vind fra mellom S og V som har flyttet mye snø til fjellsider mot N og Ø. Også forsenkninger i andre himmelretninger kan ha blitt fylt med vindtransportert snø. Fredag kom det ca 10cm nysnø over ca 400 moh som bandt seg godt til underlaget. Lørdag er det kraftig vind fra V og sannsynligvis regn opp til ca 900 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 500m
600m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Senja

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø, og i bratte solvendte heng.

Vurdering av snødekket lørdag: Det gamle snødekket er for det meste stabilt, i høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekket, men dette er ikke aktivt fortiden. Det har i flere dager vært kraftig vind fra mellom S og V som har flyttet mye snø til fjellsider mot N og Ø. Også forsenkninger i andre himmelretninger kan ha blitt fylt med vindtransportert snø. Lørdag er kraftig vind fra V og sannsynligvis regn opp til ca 900 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 500m
600m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Tamokdalen

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø i fjellet.

Snødekket lørdag: Snødekket i regionen er preget av at det har blåst mye den siste uka. Mildvær og regn har stabilisert det gamle snødekket og høyere opp (over ca 800-900moh) har nedbør kommet som snø og det har vært mye snøtransport til østvendte leheng. Fokksnøen har fortløpende stabilisert seg med de relativt milde temperaturene. Litt nedbør og storm i høyden har gitt ny fokksnøtransport lørdag, men det har væt lite gammel snø å flytte på så det er begrenset med ny fokksnø i fjellet.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Bardu

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø i fjellet.

Snødekket lørdag: Snødekket i regionen er preget av at det har blåst mye den siste uka. Mildvær og regn har stabilisert det gamle snødekket og høyere opp (over ca 800-900moh) har nedbør kommet som snø og det har vært mye snøtransport til østvendte leheng. Fokksnøen har fortløpende stabilisert seg med de relativt milde temperaturene. Litt nedbør og storm i høyden har gitt ny fokksnøtransport lørdag, men det har væt lite gammel snø å flytte på så det er begrenset med ny fokksnø i fjellet.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Harstad

sø 20. apr Generelt stabile forhold. Faregraden vil øke utover dagen med økt lufttemperatur og solinnstråling!

Snødekket lørdag: I høyden er det observert litt lagdeling under skarelaget fra mildværet midt i uken. Generelt oppleves snødekket som stabilt. Vinden og nedbøren natt til lørdag påvirket trolig ikke snøen under skaren og om det lå noen fersk snø oppå, er den også fuktet da mildværet så ut til å ha gått helt til topps. Inne i Gullesbotn helt sør-vest i regionen er det observert sprekker i snøen som tyder på sig i snødekket og mulighet for glideskred. Helt øst i regionen er fjellene høyere og det har vært mer nedbør som snø natt til lørdag. Her har snøfokk lagt snø i østlige fjellsider.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Narvik

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø i fjellet.

Snødekket lørdag: Mildværet lørdag har trolig nådd til 900moh i området. Det har blåst kraftig de siste dagene og i høyden hvor det har kommet snø har østsidene har fått enda mer fokksnø. Værstasjon på Fagernesfjellet viste orkan i kastene natt til lørdag. Det gamle snødekket fra mildsværsrundene de siste dagene er stabil og mer eller mindre uten lagdeling opp til 500moh. I høyden finnes det fortsatt vedvarende svakt lag dypt i snødekke, men dette er ikke aktivt for tiden.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Vesterålen

sø 20. apr Generelt stabile forhold. Faregraden vil øke utover dagen med økt lufttemperatur og solinnstråling!

Snødekket lørdag: I høyden er det observert litt lagdeling under skarelaget fra mildværet midt i uken. Generelt oppleves snødekket som stabilt. Vinden og nedbøren natt til lørdag påvirket trolig ikke snøen under skaren og om det lå noen fersk snø oppå, er den også fuktet da mildværet så ut til å ha gått helt til topps. Inne i Gullesbotn helt sør-øst i regionen er det observert sprekker i snøen som tyder på sig i snødekket og mulighet for glideskred.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Lofoten

sø 20. apr Generelt stabile forhold. Faregraden vil øke utover dagen med økt lufttemperatur og solinnstråling!

Snødekket lørdag: Generelt oppleves snødekket som stabilt. Vinden og nedbøren natt til lørdag påvirket trolig ikke snøen under skaren og om det lå noen fersk snø oppå er den også fuktet da mildværet så ut til å ha gått til topps. Inne i Gullesbotn helt øst i regionen er det observert sprekker i snøen som tyder på sig i snødekket og mulighet for glideskred. Snøgresa ser ut til å ligge på 1-300moh i regionen, lavest i indre deler. Snøen ser ut til å forsvinne fort.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
1 Liten 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Svartisen

sø 20. apr Lokalt ustabile forhold i sør. Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø i fjellet.

Snødekket lørdag: Det er store variasjoner i snødekket i regionen. Mest snø har den siste tiden kommet sør i regionen rundt Svartisen og i Rana. Det var fredag moderat snøfokk og natt til lørdag antas kraftig snøfokk i høyden med 13mm nedbør og kuling fra V-SV. Fredag ble det observert mye naturlige utløste skred i Rana i østlige fjellsider. Lørdag var det kolonnekjøring på Saltfjellet. Snødekket er mere stabilt i nordlige deler av regionen. I Beiarn og Saltdal er det totalt sett mindre snø og det er kommet mindre nedbør den siste tiden. Det har også vært varmere de siste dagene. I høyereliggende områder i regionen (over 500moh) er det et svakt lag av kantkornet snø fra kuldeperioden i januar, men det er for tiden ikke aktivt.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Trollheimen

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Fokksnøen fra tidligere i uka har trolig stabilisert seg godt grunnet gunstige temperaturer, men det er muligheter for at fokksnøen ligger på regnskare opp til omkring 1100 moh grunnet regn tidligere i uka. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 1400m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Romsdal

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Fokksnøen fra tidligere i uka har trolig stabilisert seg godt, men observasjoner fra fredag viser at det er enkelt å tråkke ut flak i den nyeste fokksnøen. Denne er stedvis bærende, men den ligger på et lag med løsere snø. I lavere høydedrag kan den også ligge på skare. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 800m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Sunnmøre

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen, særlig i sør-sider!

Snødekke lørdag: Observasjoner fra indre deler av Hjørundfjorden fredag viser at sørsider opp til 1100 moh er mest utsatt. Opptil denne høyden ligger den nyeste fokksnøen på regnskare og med solinnstråling og oppvarming utover dagen kan fokksnøen over skaren løses ut som flakskred ved liten tilleggsbelastning. Flere slike skiløperutløsteskred ble observert fredag. Over 1100 moh har all nedbøren siste uke kommet som snø. Observasjoner tyder på at fokksnøen har stabilisert seg godt her grunnet gunstige temperaturer. Pga skiftende vind kan du finne fokksnø i de fleste eksposisjoner.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Nordfjord

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Nysnøen fra tidligere i uka har trolig stabilisert seg godt, men observasjoner viser at det går mange våte løssnøskred i sør-sidene. I naboregionen Sunnmøre ligger den nyeste fokksnøen på regnskare opp til omkring 1100 moh. I sørsider i dette høydedraget har det vært flere skiløperutløste flakskred. Trolig finnes denne skaren også i Nordfjord, men det er usikkert hvor høyt opp den når. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Fjordane

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Nysnøen fra tidligere i uka har mange steder stabilisert seg godt grunnet gunstige temperaturer, men ferske observasjoner fra Jølster viser at det er flere skarelag innad i fokksnøen. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 1400m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Sogn

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Nysnøen fra tidligere i uka har trolig stabilisert seg godt grunnet gunstige temperaturer, men det går våte løssnøskred i soleksponerte hellinger. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 1400m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Jotunheimen

sø 20. apr Vær forsiktig i bratte solvendte heng, særlig utover dagen.

Vurdering av snødekket Lørdag: De siste dagene har kommet noe nedbør som snø i de nordvestlige delene av regionen og det ble meldt om stedvis om svært kraftig vind fra N-NØ i høyfjellet. Der det er var tørr snø på overflaten og der det kom nysnø, har det vært kraftig snøtransport inn i leområder. Observasjoner tyder på at det er gode bindinger i fokksnølaget og gunstig oppbygning med fastere snø med dybden. Det gamle snødekket, under fokksnøen, er generelt stabilt tross et lag av kantkorn under et skarelag. Det er observert skredaktivitet i bratte solvendte heng utover formiddagen i går. Snøgrensa ligger på ca 600 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Voss

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Nysnøen fra tidligere i uka har trolig stabilisert seg godt grunnet gunstige temperaturer, men det går våte løssnøskred i soleksponerte hellinger. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 1400m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Hallingskarvet

sø 20. apr Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i skyggeområder.

Vurdering av snødekket lørdag: Det har ikke kommet nedbør siste døgn, men stedvis kraftig vind har de siste dagene flyttet snø inn i østvendte leområder. Høy temperatur på dagtid og lav temperatur på natten har gjort snøoverflaten hard. Snøen som ligger under den ferske vindtransporterte snøen, er generelt stabilt med gode bindinger og fravær av svake lag. Snøgrensa ligger på ca 500 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Hemsedalfjella

sø 20. apr Vær forsiktig i bratte solvendte heng, særlig utover dagen.

Vurdering av snødekket lørdag: Det har ikke kommet nedbør siste døgn, men kraftig vind har de siste dagene flyttet snø inn i østvendte leområder. Utbredelsen av dette er likevel svært begrenset. Det er dårlig bruddforplantningsevne i det svake laget. Høy temperatur på dagtid og lav temperatur på natten har gjort snøoverflaten hard og snødekket stabilt. Snøen som ligger under den ferske vindtransporterte snøen, er generelt stabilt med gode bindinger og fravær av svake lag. Snøgrensa ligger på ca 600 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Røldal

sø 20. apr Temperaturstigning og sol øker skredfaren utover dagen! Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Snødekke lørdag: Nysnøen fra tidligere i uka har trolig stabilisert seg godt grunnet gunstige temperaturer, men det går våte løssnøskred i soleksponerte hellinger. Det gamle snødekket er prega av vårsnø - stort sett smelteomvandla og med lite lagdeling. I skogen er det lite snø for årstida.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning
Utsatt høyde: 1400m
Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Rauland

sø 20. apr Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i skyggeområder.

Vurdering av snødekket lørdag: Det har ikke kommet nedbør siste døgn, men kraftig vind har de siste dagene flyttet snø inn i østvendte leområder. Høy temperatur på dagtid og lav temperatur på natten har gjort snøoverflaten hard. Snøen som ligger under den ferske vindtransporterte snøen, er generelt stabilt med gode bindinger og fravær av svake lag. Snøgrensa ligger på ca 500 moh.

sø 20.apr ma 21.apr ti 22.apr
Faregrad
2 Moderat 2 Moderat
Forklaring av faregradene nederst.

Mest utsatt terreng

Orientering
Sort viser utsatt himmelretning

Utsatt høyde: Ikke gitt

Siste varsel er utarbeidet kl. 15, lø 19. apr
Neste oppdatering kl. 16, sø 20. apr

Snøskredvarsel

Del med andre:
TwitterEpostDelFacebook
 
Fire dager

Varslene over er utarbeidet av Snøskredvarslingen i Norge.

De varsler skredfare for 24 områder i tre regioner: Lofoten til Alta, Hallingskarvet til Trollheimen, og Røldal og Haukeli. Se kartet øverst.

Den internasjonale skredfareskalaen. Skredfare 5 forekommer svært sjelden.Den internasjonale skredfareskalaen. Skredfare 5 forekommer svært sjelden. Foto: NGIDet legges ut nye varsler mandag, onsdag, fredag og lørdag.

Faregrad 4 og 5 publiseres innen klokken 13, faregrad 1-3 innen klokken 17. Sjekker du varslene mandag, onsdag, eller fredag formiddag er varslene derfor to dager gamle.

Skalaen

Varslene følger den europeiske fareskalaen for snøskred, som går fra 1 til 5.

Skredfare 1 betyr at det er stabile forhold. Er det skredfare 3 skal du unngå bratte skråninger, ved 4 eller 5 skal du holde deg unna alle skråninger.

De fleste skiløpere blir tatt når skredfaren er 3. Er den 4 eller 5 er værforholdene ofte så dårlige at folk holder seg inne.

Forklaring til skalaen finner du helt nederst

En hjelp

Er skredfaren 3 eller høyere dukker skredfaresymbolet opp i dagsboksene. Er skredfaren 3 eller høyere dukker skredfaresymbolet opp i dagsboksene. Foto: storm.noHvert av de 24 områdene er store, og du kan ikke gå ut fra at alle fjellsider og smådaler er trygge selv om skredfaren er 1 eller 2.

Ikke stol blindt på varslene, de er bare et hjelpemiddel.

Vurder området, og hold deg unna bratte fjellsider om du er usikker, også ved lav faregrad.

Samarbeid

Snøskredvarslingen i Norge er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt, Vegvesenet, Jernbaneverket og NGI.

Dersom du har spørsmål om varslene kan du kontakte Meteorologisk institutt i Oslo på telefon 22 96 32 99, eller i Tromsø på 77 62 13 00.

Til høyre finner du artikler som lærer deg om snøskred, hvordan du unngår å bli tatt, og hva du skal gjøre om uhellet skulle være uteUnder finner du skredfareskalaen, med forklaring. Klikk her dersom du ønsker å laste den ned i god kvalitet, skrive ut, og henge opp på hytta.